Uvijeti korištenja

Opšte odredbe

Poštovani korisnici, molimo vas da prije korištenja naše web stranice, pažljivo pročitate sljedeće uvjete. Svaka posjeta našem sajtu, znači da ste ove uvjete pročitali i da se slažete sa njima u potpunosti. Ukoliko su oni za Vas neprihvatljivi, molimo Vas da ne koristite ovu prezentaciju.

Orthomol Vam omogućava korištenje usluga i sadržaja sa web stranice koje je podložno Uvjetima  korištenja. Uvjeti  korištenja se primjenjuju na sve sadržaje i usluge kompanije Orthomol. Korištenjem bilo kog dijela web stranice, smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uvjetima, kao i da prihvaćaju korištenje sadržaja ove web stranice isključivo za ličnu upotrebu i na ličnu odgovornost.

Orthomol može revidirati ove Uvjete korištenja bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Povremeno posjećujte ovaj dio web stranice da biste pregledali Uvjete korištenja koji trenutno važe, zato što su oni za Vas obavezujući. Određene odredbe ovih Uvjeta korištenja mogu se zamijeniti izričito navedenim pravnim obavještenjima i uvjetima dostupnim na određenim stranicama ove lokacije.

Orthomol ne preuzima nikakvu odgovornost za aktualnost, točnost i potpunost danih informacija.

Orthomol izričito zadržava pravo izmjene, dopune ili brisanja dijelova stranica ili cjelokupne ponude ili privremenog ili trajnog prekida objavljivanja bez prethodne najave.

Reference i poveznice

U slučaju izravnih ili neizravnih referenci na vanjske web stranice (linkove) koje se nalaze izvan područja odgovornosti Orthomola, odgovornost je isključena ako Orthomol nije bio svjestan nezakonitosti sadržaja ili je Orthomol odmah uklonio poveznicu ili referencu nakon obavijesti o nezakonitosti sadržaj uklonjen sa svojih stranica.

Orthomol ovime izričito izjavljuje da je u trenutku kreiranja poveznice nije bilo vidljivih nelegalnih sadržaja na stranicama koje se povezuju.

Orthomol nema nikakvog utjecaja na trenutni i budući dizajn, sadržaj ili autorstvo povezanih/povezanih stranica. Orthomol se stoga ovime izričito ograđuje od svih sadržaja na svim povezanim stranicama koji su promijenjeni nakon stvaranja poveznice. Ova se izjava odnosi na sve poveznice i reference postavljene unutar naše web stranice.

Za nezakonit, netočan ili nepotpun sadržaj, a posebno za štetu nastalu upotrebom ili nekorištenjem takvih informacija, odgovoran je isključivo pružatelj stranice na koju se upućuje, a ne osoba koja samo upućuje na dotičnu objavu putem poveznica.

Zakon o autorskim pravima i zaštitnim znakovima

Orthomol nastoji poštivati autorska prava grafika, zvučnih dokumenata, video sekvenci i tekstova koji se koriste u svim publikacijama, koristiti grafike, zvučne dokumente, video sekvence i tekstove koje je sam stvorio ili koristiti grafike, zvučne dokumente, video sekvence bez licence i tekstove. Sve robne marke i zaštitni znakovi/žigovi spomenuti na web stranici i eventualno zaštićeni od strane trećih strana podliježu bez ograničenja odredbama važećeg zakona o zaštitnim znakovima/žigovima i pravima vlasništva odgovarajućeg registriranog vlasnika. Zaključak da žigovi nisu zaštićeni pravima trećih lica ne treba izvoditi samo na temelju pukog spominjanja. Autorsko pravo za objavljene objekte odnosno sadržaje koje je izradio Orthomol ostaje Orthomolu. Svako umnožavanje ili korištenje grafike, audio dokumenata, video sekvenci i tekstova u drugim elektronskim ili štampanim publikacijama nije dozvoljeno bez izričitog odobrenja Orthomol-a.

Pravna valjanost odricanja od odgovornosti

Ovo odricanje odnosno isključenje od odgovornosti treba smatrati dijelom web stranice s koje se upućuje na ovu stranicu. Ako dijelovi ili pojedinačne formulacije ovog teksta ne odgovaraju, više ili nisu u potpunosti u skladu sa trenutnom važećom zakonskom regulativom, ostali dijelovi dokumenta ostaju nepromijenjeni u svom sadržaju i valjanosti.